Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomstige inzake door ons te verrichten leveringen en / of diensten zijn van toepassingen de Metaalunie voorwaarden, zoals gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals luiden volgens de laatstelijk aldaar neer. Gelegde tekst. Een exemplaar daarvan is onderstaand in te zien. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.